تربیت بدنی رشته لوکس دانشگاه ها

ورزش و سلامتی

درباره وبلاگ


اکثر مطالب در مورد تاثیر ورزش بر روی بیماری ها وتاثیر آن بر روی زندگی انسانها

منابع ارشد وکتابهای درسی رشته تربیت بدنی هم هست.

موضوعات

پیوندهای روزانه

منابع کارشناسی ارشد تربیت بدنی در کلیه گرایش ها

منابع کارشناسی ارشد برای کسانی که می خواهند در مدت زمان بسیار کمی در آزمون موفق باشند


30سوال زبان خارجه:

1) 15 سوال عمومی = 504 واژه

2)15 سوال تخصصی = 50 متن چوبینه

20 سوال فیزیولوژی:

1) اصول بنیادی فیزیولوژی ورزشی 1و 2 / دکتر گایینی – دکتر دبیدی روشن

2) دریانوش انتشارات راهیان ارشد

3) برای افرادی که میخواهند ارشد فیزولوژی قبول شوند کتاب انرژی و تغذیه گائینی

20 سوال یادگیری و رشد و تکامل حرکتی

1)یادگیری حرکتی و اجرا از اصول تا تمرین ( دکتر نمازی زاده – دکتر واعظ موسوی)

2)رشد و تکامل حرکتی در طول عمر (دکتر نمازی زاده –دکتراصلانخانی)

3)برای افرادی که میخواهند ارشد رشد و یادگیری حرکتی قبول شوند، مفاهیم و کاربرد یادگیری حرکتی ( دکتر واعظ موسوی – دکتر شجاعی) و رشد حرکتی (دکتر معصومه شجاعی)


20 سوال آسیب های ورزشی  و حرکات اصلاحی

1)کتاب پیشگیری و درمان آسیب های شناسی، (دکتر علیزاده، قرخانلو، دانشمندی)

2)کتاب حرکات اصلاحی (دکتر علیزاده، دانشمندی، قرخانلو)انتشارات سمت

3) برای افرادی که میخواهند ارشد رشد و یادگیری حرکتی قبول شوند، جزوه حرکات اصلاحی دکتر رضا رجبی دانشگاه تهران


20 سوال بیومکانیک و حرکت شناسی

1)بیومکانیک فنون ورزشی (جیمزجی هی)دکتر نمازی زاده
2) حرکت شناسی = حرکت شناسی دکتر تندنویس

3) برای افرادی که میخواهند ارشد بیومکانیک و حرکت شناسی قبول شوند، جزوه دکتر نادر فرهپور دانشگاه بوعلی سینا همدان و اصول حرکت شناسی ساختاری ( دکتر دبیدی روشن)


20 مدیریت رویدادها و مسابقات ورزشی

1)مدیریت و طرز اجرای مسابقات ورزشی(دکتر مهرزاد حمیدی)
2) مدیریت سازمانهای ورزشی (دکتر  سجادی)

3) برای افرادی که میخواهند ارشد مدیریت ورزشی قبول شوند،  مدیریت برگزاری رویدادهای ورزشی (فیزو) ( دکتر حمیدی و همکاران) مدیریت سازمانهای ورزشی / آگوستا هرناندز ( دکتر الهی – دکتر خسروی زاده)

 

20 سوال سنجش و اندازه گیری

1)سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی و علوم ورزشی(دکتر شیخ ، شهبازی و طهماسبی)

2)سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی و علوم ورزشی / انتشارات پیام نور


منابع کارشناسی ارشد تربیت بدنی برای کسانی که وقت کافی داشته و تنها می خواهند قبوا شوند

زبان تخصصی 

1)متون تخصصی تربیت بدنی و علوم ورزشی،4 استاد،2 جلدی ویراش جدید

 2)مجموعه 200 متن و 100 متن تخصصی تربیت بدنی ، فرشید طهماسبی ،حاتمی

 3)انگلیسی برای دانشجویان رشته ی تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دکتر خسرو ابراهیم،دبیر،محمودی

4) انگلیسی تخصصی برای دانشجویان رشته ی تربیت بدنی و علوم ورزشی،(همراه با نمونه سوالات) دکتر حسن فهیم روین

5)504 واژه کاملأ ضروری

 6)زبان عمومی نور حسینی

 7)زبان عمومی ،برای دانشجویان رشته علوم اجتماعی

  8) کتاب 50 متن تخصصی ،سیروس چوبینه

 

فیزیولوژی و تغذیه ورزش

 1)فیزیولوژِ ورزش (1)انرژی و تغذیه (مک آردل/ گچ)دکتر اصغرخالدان

 2) فیزیولوژِ ورزش (جلد 1 )(ویلمور/کاستیل)دکتر صیاد معینی و همکاران،5استاد

3) اصول بنیادی ورزشی (2جلدی )(رابرگز/رابرتس)دکتر عباسعلی گائینی

 

رشد و یادگیری حرکتی

1)یادگیری،اجرا،کنترل حرکتی (اشمیت)دکتر نمازی زاده،دکتر واعظ موسوی

 2)یادگیری حرکتی،مفاهیم و کاربردها (مک گیل)دکتر واعظ موسوی،دکتر شجاعی

 3)یادگیری و کنترل حرکتی (اشمیت و لی )دکتر حمایت طلب،عبدالله قاسمی (2جلدی)

 4)رشد حرکتی در طول عمر (هی وود/گچل)علی حسین ناصری،دکتر حسن خلجی

 

حرکات اصلاحی و آسیب شناسی

1)پیشگیری و درمان آسیب های ورزشی،دکتر قراخانلو،دکتر دانشمندی،دکتر علیزاده

 3 )حرکات اصلاحی ،دکتر حسن دانشمندی ،دکتر علیزاده،قراخانلو

 4) جزوه حرکت اصلاحی دکتر رجبی تهران

 

حرکت شناسی و بیومکانیک

 1)بیومکانیک فنون ورزشی (جیمزجی هی)دکتر نمازی زاده

 2) جزوه دکتر فرهپور

 3)حرکت شناسی،دکتر تندنویس

 

مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی

 1)مدیریت سازمان های ورزشی،دکتر سجادی

 2) مدیریت سازمان های ورزشی، دکتر مهرزاد حمیدی (انتشارات پیام نور)

3)مدیریت سازمانها و طرز اجرای مسابقات ورزشی،دکتر کوزه چیان،دکتر کلاته سیفری

 4)مدیریت و طرز اجرای مسابقات ورزشی ، دکتر مهرزاد حمیدی

5) مدیریت و طرز اجرای مسابقات ورزشی ،دکتر شعبانی بهار

 

سنجش و اندازه گیری

1-سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی و علوم ورزشی / انتشارات پیام نور

2-سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی و علوم ورزشی / دکتر محمود شیخ و همکاران

3-سنجش و ارزشیابی در تربیت بدنی / دکتر هادوی

 

 

منابع برای کسانی که وقت کافی برای مطالعه برای کارشناسی ارشد تربیت بدنی داشته و می خواهند رتبه تک رقمی بیاورند

منابع جهت آمادگی و پاسخگویی به سوالات زبان تخصصی کارشناسی ارشدتربیت بدنی :

0)  فرهنگ توصیفی فیزیولوژی ورزش / دکتر خسرو ابراهیم

1)  فرهنگ جامع تربیت بدنی و ورزش / انگلیسی فارسی

2)  فرهنگ انگلیسی – انگلیسی آکسفورد ورزشی و تربیت بدنی / میچل کنت

3)  زبان تخصصی تربیت بدنی / ژاله معماری

4)  متون تخصصی انگلیسی تربیت بدنی / دکتر طهماسبی – فرزانه حاتمی / دو نوع 100 و 200 متن

5)  فرهنگ واژه ها و اصطلاحات مدیریت در تربیت بدنی و علوم ورزشی – دکتر کوزه چیان

6)  فرهنگ تربیت بدنی و علوم ورزشی / انگلیسی – فارسی / دکترخواجوی

7)  انگلیسی برای دانشجویان تربیت بدنی / دکتر خسرو  ابراهیم

8)  متون تخصصی تربیت بدنی / شهبازی – علیدوست

9)  کتاب 50 متن تخصصی ،سیروس چوبینه

 

منابع جهت پاسخگویی به سوالات فیزیولوِژی و تغذیه ورزشی کارشناسی ارشدتربیت بدنی :

اصول بنیادی فیزیولوژی ورزشی 1و2 / دکتر گایینی – دکتر دبیدی روشن

.  فیزیولوژی ورزشی 1و2 / کاستیل / 5 استاد

. فیزیولوژی ورزشی 1و2 / دکتر خالدان

.  فیزیولوژی ورزشی (1) انرزی و تغذیه / دکتر خالدان

.  راهبردهای تغذیه ای در فعالیتهای ورزشی و کنترل وزن / دکتر گایینی

. مبانی تغذیه ورزشی / محبی - فرامرزی

 


منابع جهت پاسخگویی به سوالات رشد و تکامل یادگیری حرکتی کارشناسی ارشدتربیت بدنی:

یادگیری حرکتی از اصول تا اجرا / اشمیت / دکتر نمازی زاده – دکتر واعظ موسوی

یادگیری و کنترل حرکتی / اشمیت و تیموتی لی / دکتر حمایت طلب و قاسمی / 2 جلدی

مفاهیم و کاربرد یادگیری حرکتی / مگیل / دکتر واعظ موسوی – دکتر شجاعی

رشد و تکامل حرکتی / هی وود/ دکتر نمازی زاده – دکتر اصلانخانی

رشد حرکتی / معصومه شجاعی

مبانی و کاربرد یادگیری حرکتی/ ویرایش جدید / دکتر رحمانی نیا

اکتساب و اجرای مهارتهای ورزشی / مک موریس / دکتر حمایت طلب – قاسمی

منابع جهت پاسخگویی به سوالات حرکت اصلاحی و آسیب شناسی کارشناسی ارشدتربیت بدنی:

راهنمای پیشگیری و درمان آسیبهای ورزشی / دکتر علیزاده – دکتر دانشمندی – دکتر قره خانلو

آسیب شناسی ورزشی / ویرایش جدید (اضافات6 فصل) / حمید خداداد

حرکات اصلاحی / دکتر علیزاده – دکتر دانشمندی – دکتر قره خانلو

جزوه حرکات اصلاحی دکتر رضا رجبی دانشگاه تهران

 

منابع جهت پاسخگویی به سوالات حرکت شناسی و بیومکانیک کارشناسی ارشدتربیت بدنی :

مقدمات بیومکانیک ورزشی / دکتر حیدر صادقی

 بیومکانیک فنون ورزشی / دکتر نمازی زاده

جزوه کلاسی دکتر فرهپور دانشگاه همدان

حرکت شناسی / دکتر تندنویس

 اصول حرکت شناسی ساختاری / دکتر دبیدی روشن


 

منابع جهت آمادگی و پاسخگویی به سوالات مدیریت ورزشی کارشناسی ارشدتربیت بدنی:

مدیریت و طرز اجرای مسابقات ورزشی / دکتر حمیدیکارشناسی ارشدتربیت بدنی

مدیریت سازمانهای ورزشی / دکتر حمیدی

مدیریت سازمانهای ورزشی / دکتر سجادی

مدیریت برگزاری رویدادهای ورزشی (فیزو) / دکتر حمیدی و  همکاران

مدیریت سازمانهای ورزشی / آگوستا هرناندز / دکتر الهی – دکتر خسروی زاده

 

 

منابع جهت آمادگی و پاسخگویی به سوالات آمار- سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی:

1)اندازه گیری و ارزشیابی در تربیت بدنی (مفاهیم و آزمون ها )دکتر فریده هادوی

 2)سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی و علوم ورزشی،دکتر حمایت طلب

3) سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی،دکتر مجید کاشف،فرانک شالچی 

4) سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی ،زهرا اسدی

 5) سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی،دکتر محمود شیخ ،دکترفضل الله باقرزاده

 6) سنجش و اندازه گیری ،شفیع زاده

 7) سنجش و اندازه گیری ،همتی نژاد(انتشارات پیام نور)